Privacy Verklaring

 1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Stichting Oud-leerlingen Zandvliet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens van Stichting Oud-leerlingen Zandvliet zijn:

– postadres:

– webadres: www.oudleerlingenzandvliet.nl

– e-mail: 

 2. Waarom verwerkt Stichting Oudleerlingen Zandvliet uw persoonsgegevens

Stichting Oud-leerlingen Zandvliet stelt zich als doel de contacten tussen oud-leerlingen en oud-docenten te bevorderen. Zij doet dit door het organiseren van reunies en het uitgeven van een oud-leerlingenblad voor donateurs.

Daarnaast krijgt iedereen die dat wil regelmatig een nieuwsbrief per mail toegestuurd.

Om deze doelen te kunnen realiseren worden van oud-leerlingen en oud-docenten persoonsgegevens bijgehouden.

Elke geregistreerde kan erop rekenen dat zijn of haar persoonsgegevens op een correcte en rechtmatige manier worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hierboven beschreven legitieme doeleinden. Stichting Oud-leerlingen Zandvliet garandeert bovendien dat de verwerking altijd voldoende, evenredig en niet buitensporig is

3. Persoonsgegevens die Stichting Oud-leerlingen Zandvliet verwerkt

Stichting Oud-leerlingen Zandvliet verwerkt de persoonsgegevens van oud-leerlingen doordat zij donateur zijn van Stichting Oud-leerlingen Zandvliet en/of omdat zij deze zelf aan Stichting Oud-leerlingen Zandvliet verstrekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, Adres woonplaats
 • Donateur gegevens
 • examenjaar;
 • studierichting
 • opmerkingen, ;
 • Indicatie nieuwsbrief
 • Indicatie aanwezigheid reünies

 4. Van wie worden deze gegevens bijgehouden 

Volgende personen zijn opgenomen in deze databank:

 • Iedere leerling die één van de richtingen voortgezet onderwijs van het Christelijk Lyceum Zandvliet met vrucht heeft beëindigd,
 • Iedere benoemde oud-leraar, oud-directielid en oud-medewerker van Christelijk Lyceum Zandvliet
 • Iedere benoemde leraar, directielid en medewerker van deze school
 • Iedereen die hiertoe een uitdrukkelijk verzoek indient bij Stichting Oud-leerlingen Zandvliet. Deze personen worden allen als doelgroep van Stichting Oud-leerlingen Zandvliet beschouwd.

 5. Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden te bereiken zoals genoemd in deze privacyverklaring.

 6. Wat zijn uw privacy rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Op basis van de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

 7. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Oud-leerlingen Zandvliet verstrekt deze gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de realisatie van haar doelstellingen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die de gegevens van leden verwerken of gebruiken in haar opdracht sluit Stichting Oud-leerlingen Zandvliet een verwerkingsovereenkomst af om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. In dergelijke gevallen blijft Stichting Oud-leerlingen Zandvliet steeds de eindverantwoordelijke (hoofdverwerker).

8. Hoe de Stichting Oud-leerlingen Zandvliet persoonsgegevens beveiligt

Stichting Oud-leerlingen Zandvliet neemt de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 9. Waar kunt u terecht met een vraag of een klacht:

 Als u meer informatie wenst te ontvangen of vragen heeft over het privacybeleid van Stichting Oud-leerlingen Zandvliet, neem dan contact op via de reeds vermelde contactgegevens.

Bent u het niet eens met de manier waarop we nu omgaan met uw persoonsgegevens?
Dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens