Bestuur

BESTUURSLEDEN
Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar bijeen, onderhoudt het contact met de school en de rector, verzorgt de website, houdt het oud-leerlingenarchief in stand en faciliteert de redactie van het halfjaarlijkse oud-leerlingenblad de Z.

Wij hebben een uitgebreid archief. Foto’s, klassenboeken en nog veel meer items vormen de bron van de Zandvliet-geschiedenis. Dat neemt niet weg, dat als je als oud-leerling nog over foto’s, programmaboekjes of schoolkranten beschikt, deze nog altijd welkom zijn. We hebben veel, maar er ontbreekt ook nog van alles. Tijdens reünies is al dat materiaal van onschatbare waarde. Help ons alsjeblieft!

Bestuursleden, redacteuren en correspondenten gevraagd!

We hebben een leuk, maar te klein, team van bestuursleden. Daar wil je wel bij horen! Heb je interesse om actief te zijn in het bestuur of ken je een oud-schoolgenoot die dat, al of niet samen met jou, zou willen doen, dan nodigen wij je van harte uit om contact op te nemen met de voorzitter of secretaris, via bestuur@oudleerlingenzandvliet.nl.  Ook voor als je niet veel tijd hebt, zijn er klussen te doen, meestal ook van huis uit.

Naast nieuwe vrijwilligers voor het Bestuur zoeken we ook nog versterking van de mankracht voor de redactie van de Z. Meld je aan als redacteur. Of word correspondent, als je incidenteel een bijdrage wilt leveren. Het is leuk werk en het levert je de waardering op van een grote schare lezers. Wil je liever geïnterviewd worden over anekdotes uit jouw middelbareschooltijd, laat het weten. We komen met plezier naar je toe.

HOE KUNNEN WE JOU VOORTAAN BEREIKEN?
Wij willen zoveel mogelijk met oud-leerlingen communiceren per e-mail.
Geef dus je e-mailadres aan ons door. Heb je geen e-mailadres en wil je liever papieren aankondigingen blijven ontvangen, laat ons dat dan weten per brief, per telefoon, of anderszins.

Georges Biever, voorzitter
Peter van Strijen, penningmeester
Paul Scholte, secretaris
Vacant, bestuurslid ICT
Peter van Strijen, liaison met de Z-redactie
Kees van der Leer, liaison school/ adviseur