Contact

Stichting oud-leerlingen Zandvliet
KvK-nummer: 27260125
Postadres:
Parsifalstraat 32,
2555WK Den Haag

Donateuradministratie
Willy den Boeft-van den Dool
Commanderijpoort 4
2311 WB Leiden
Tel: 071-5132657
ING-bankrekening IBAN nr: NL15 INGB 0009 679089 t.n.v. Stichting oud-leerlingen Zandvliet Den Haag
Minimumdonatie € 11 per jaar tot wederopzegging te betalen vóór 1 juni van een jaar op bovenstaand rekeningnummer, al dan niet per acceptgiro.

Stuur een Mail

ln.te1561067764ilvdn1561067764azneg1561067764nilre1561067764elduo1561067764@ruut1561067764seb1561067764

Onderwijs moe(s)t je genieten