Zmail-2

Nieuwsbrief Stichting Oud-Leerlingen Zandvliet

Zandvliet is ontstaan in 1925 en dus hard op weg naar een 100-jarig bestaan.
Sinds de oprichting, heeft de school steeds op dezelfde locatie gestaan, al is het gebouw wel een aantal malen verbouwd of zelfs geheel vervangen.

Wie meer aan de weet wil komen over de geschiedenis van “Zandvliet” kan een aantal bronnen raadplegen. Echter, een bron die tot nu toe vrij ‘ontoegankelijk’ was, is het school-archief. Dit archief heeft de verbouwingen van de school ternauwernood overleefd. Dat dit toch gebeurde, is te danken aan de Stichting Oud-Leerlingen, die zich destijds heeft ontfermd over de grote hoeveelheid (ongeordende) ordners, leerlingenkaarten, edities van de schoolkrant en zo meer. Bij het betrekken van het nieuwe (huidige) gebouw, heeft het bestuur van de Stichting het initiatief genomen om wat orde in het archief te scheppen, enerzijds omdat de omvangrijke serie verhuisdozen waarin het archief was opgeslagen in het schoolgebouw toch wel wat in de weg stond, maar ook om het archief toegankelijker te maken. Daarbij biedt de Gemeente Den Haag de mogelijkheid om het archief op te slaan in het Gemeentearchief en te helpen met het digitaliseren van de informatie.
Gedurende de afgelopen maanden, is door een aantal oud-leerlingen een eerste aanzet gegeven tot het rubriceren van de informatie. De ruw ingedeelde informatie is inmiddels overgebracht naar het archief van de Gemeente. Aldaar zal dit werk een vervolg krijgen en zullen de documenten – op aanvraag – gedigitaliseerd worden.

Het rubriceren was een tijdrovende klus. Dat had ook te maken met de informatie die we tegenkwamen: het is best leuk om een oude schoolkrant nog eens door te lezen en met elkaar herinneringen op te halen. Het is interessant oude verslagen van bestuursvergaderingen en lerarenvergaderingen te bekijken: je realiseert je dan temeer wat er allemaal veranderd is in de jaren die zijn verstreken. Ook is te zien hoe verslagen, publicaties en administratie evolueren van ‘keurige’ handgeschreven documenten, gevolgd door (met carbonpapier) getypte documenten en stencils naar digitale informatie met de intrede van de PC in de 80er jaren van de vorige eeuw.

We zullen de komende tijd nog vele uren aan het archief besteden, met als uiteindelijk doel een goede toegankelijkheid en – wellicht – een mooie tentoonstelling over de geschiedenis van de school bij het 100 jarig bestaan.

Als  het u leuk lijkt om ook al dat materiaal van vroeger (roosters, brieven, notulen van vergaderingen en, natuurlijk, De Grote Klok) door uw handen te laten gaan, meld u aan bij de secretaris van ons bestuur en werk mee aan het behoud van het Zandvliet-archief

Zmail-2 Downloaden